TERAPIE LOGOPEDICĂ

Acest blog este destinat parinţilor ai căror copii au dificultăţi in insuşirea pronunţiei,citirii si scrierii.Sper,de asemenea, să fie util logopezilor aflati la început de carieră,cât si tuturor celor care doresc să se informeze.

Teste

TESTE PENTRU LATERALITATE

VÂRSTA  MENTALĂ  DE  6  ANI

 

RECUNOAŞTEREA  PROPRIEI  PERSOANE

1). Arată  mâna ta dreaptă !

2). Arată  mâna ta stângă !

3). Arată ochiul  tău drept !                      ( Reuşeşte  3  din  3).

A).  R A P I D I T A T E A

Materiale : o foaie  de hârtie  împărţită în pătrăţele ( 25 * 18 ) cu latura de 1 cm.

                  un  creion  lung,  un  cronometru.

INSTRUCŢIUNI : Foaia  cu pătrăţelele este prezentată copilului  în lungimea ei.

                                    „ Ia acest creion! Vezi aceste pătrăţele ? Tu va trebui să tragi câte o linie în fiecare pătrăţel, cât poţi de repede. Liniile le tragi cum vrei tu, dar să nu  faci decât o linie în fiecare pătrăţel. Fii atent ! ( copilul ia creionul în mână, la alegere ) Ai înţeles bine ? Atunci începe cât poţi de repede, până când îţi spun : stop! ( Se va repeta de multe ori în cursul probei îndemnul : „ mai repede!”)

            Durata : 1 minut.

            Se repetă aceeaşi probă cu cealaltă mână. Dacă instrucţiunile nu sunt respectate ( tragerea foarte precisă a liniilor) se va explica din nou, cerându-se rapiditate şi proba reîncepe).

            Se va nota în plus : slaba coordonare motrică, instabilitatea, impulsivitatea, scrupulozitatea, anxietatea. Se va nota rezultatul acelei mâini care prezintă performanţa mai bună.

            CORESPONDENŢA   DE  VÂRSTĂ :

            La  5 ani   –  40  de  liniuţe.  La  6  ani  –  57  linii,  la  7  ani  –  74  liniuţe.

      B).  L A T E R A L I T A T E A

     ( Stabilirea  dominanţei  manuale, oculare  şi  a  piciorului )

            a)   DOMINANŢA   MANUALĂ

 

Se va cere copilului să mimeze acţiunile de mai jos. El este în picioare, fără nici un obiect în mână.

Instructaj : „ Tu te vei preface că faci ceea ce eu îţi voi cere.”

Se va nota la fiecare item mâna cu care mimează mişcarea respectivă.

  1. Cum ciocăneşti la uşă ? Arată-mi !
  2. Cum faci cu mâna „ la revedere” când te desparţi de un prieten care pleacă? Arată-mi!
  3. Cum îţi deschei nasturii cu o mână ? Arată-mi !
  4. Cum tai cu foarfecele ? Arată-mi!
  5. Cum îţi piepteni părul ? Arată-mi !
  6. Cum bei apă cu paharul ? Arată-mi!
  7. Cum arunci o minge ? Arată-mi !
  8. Cum răsuceşti cheia în broască ? Arată-mi !
  9. Cum te speli pe dinţi ? Arată-mi !
  10. Cum faci „sâc” unui prieten ? Arată-mi !

( La această probă examinatorul va arăta el întâi mişcarea : un pumn deasupra celuilalt, schimbând foarte rapid când o mână, când cealaltă deasupra .)

Se va nota mâna al cărei pumn se aşează deasupra celeilalte.

     N O T A R E A  :

D – când  9  – 10  probe au fost efectuate cu mâna dreaptă;

d –  când  7 – 8  probe au fost efectuate  cu mâna dreaptă;

S –  când  9 – 10 probe au fost efectuate cu mâna stângă;

s –  când   7 – 8 probe  au fost efectuate cu mâna stângă.

A –  când  5 – 6  probe au fost efectuate cu  una din mâini;

D – S  – LATERALITATE   STABIL  DEFINITIVATĂ

d – s   – lateralitate  parţial  definitivată

A    –    AMBIDEXTRIE  (  lateralitate  oscilantă, nedefinitivată ).

b).    DOMINANŢA    OCULARĂ

1). Se cere copilului să privească în diferite direcţii ale camerei printr-un orificiu de 1 cm diametru, aflat în centrul unui carton de  25 / 15 cm.

2). Se cere copilului să privească cât mai departe printr-un tub lung, confecţionat din carton ( de exemplu, aflat în faţa geamului să se uite la un copac sau la o casă aflată în depărtare.)

3). I se cere să privească pe gaura cheii să vadă dacă se află cheia în broască de partea cealaltă.

NOTAREA :  D – dacă toate cele trei încercări sunt efectuate cu ochiul drept.

                       S –  dacă toate cele trei încercări  sunt efectuate cu ochiul  stâng.

                       d –  dacă  numai  două  încercări  sunt efectuate cu ochiul drept.

                        s – dacă  numai două încercări sunt efectuate cu ochiul  stâng.

                        A – când 3 sau 2 încercări sunt efectuate cu ambii ochi deodată sau

                           –  când una este cu ochiul drept, cealaltă probă este efectuată cu ochiul stâng iar a treia cu ambii  ochi.

 c) DOMINANŢA   PICIORULUI

1)      I  se va cere copilului să şuteze într-o minge.

2)      Se va cere copilului să se urce pe un scăunel.

3)      Se va cere să sară într-un picior (şotronul ) pe o anumită distanţă.

NOTAREA :

D – când toate cele trei probe au fost efectuate cu piciorul drept.

S – când toate probele au fost efectuate cu piciorul stâng.

d – când numai două probe sunt efectuate cu piciorul drept.

s – când numai două probe sunt efectuate cu piciorul stâng.

  F O R M U L A        L A T E R A L I T Ă Ţ I I

D D D – dreptaci  complet cu lateralitate stabil  definitivată.

S S S  –   stângaci  complet  cu  lateralitate  stabil  definitivată.

d d d  –   dreptaci complet cu lateralitate  parţial  definitivată.

s s s   –    stângaci  complet  cu  lateralitate  parţial  definitivată.

            c) DOMINANŢA  

D S D ,  SDS, SDD, DSS – lateralitate oculo – manuală  încrucişată  şi stabil  definitivată.

– dsd, ssd, Dss, sDs, sdD etc,  –  lateralitate  oculo – manuală încrucişată şi parţial definitivată ( pentru  mână , ochi , picior. )

–          SSD,  DDS – lateralitate oculo – manuală omogenă ( stângaci sau dreptaci atât pentru mână cât şi pentru ochi) stabil definitivată.

–          ddD,  ssD, ddS, dDs,  dDd, dDd, SSd,  sSs,  ssS – lateralitate omogenă parţial  definitivată.

Formula exprimă aşadar, pentru cine este lateralitatea parţial definitivată. De exemplu : dDd – dreptaci complet cu lateralitate parţial definitivată pentru mână şi picior.

 Dificultăţile  în învăţarea citit – scrisului la clasa I  se datoresc aşa – numitelor  tulburări  instrumentale

Principalele tulburări instrumentale sunt:  

1.      tulburări   de   percepţie   vizuo – spaţială,  audio – verbală  şi   stereo – gnozică.

2.      tulburări   motorii  la   nivelul  coordonării  mişcărilor  şi  al  controlului   motor.

3.      tulburări  perceptiv – motorii  de  orientare  şi  tulburări  ale  structurării  spaţio – temporale.

4.      tulburări  ale schemei  corporale  şi  tulburări  de  lateralizare.

5.      tulburări  de  limbaj  prin  deficienţă  perceptivă   şi  motorie.

Persistenţa  tulburărilor  instrumentale la intrarea în şcoală poate fi urmată de apariţia dificultăţilor specifice şi persistente în învăţarea citit – scrisului.

 

SCALA DEZVOLĂRII LIMBAJULUI

I. LIMBAJUL RECEPTIV

DOMENIUL 18-23LUNI 2-3 ANI 3-4 ANI 4-5 ANI 5-6 ANI
NUMELE Recunoaşte numele   Poate să-şi audă numele când este strigat din altă încăpere    
CUVINTELE Înţelege ”NU” Ştie aproape 50 de cuvinte     Înţelege mai mult de 2000 de cuvinte
VERBELE Înţelege verbele simple         
CULORILE      Identifică culorile    
COMENZILE Înţelege comenzi simple Înţelege şi execută două comenzi succesive      
ÎNTREBĂRI Recunoaşte câteva părţi ale corpului Recunoaşte 5-6 părţi ale corpului şi le arată pe o păpuşă Înţelege „cine”„ce”„unde” Înţelege întrebări complexe  
CUVINTE DESCRIPTIVE   Înţelege cuvinte ca „ fericit”, „mare”   Înţelege concepte spaţiale ( „lângă”, „în spatele”)  

II. LIMBAJUL EXPRESIV

Domeniul 18-23 luni 2-3 ani 3-4 ani 4-5 ani 5-6 ani
SUNETE Pronunţă vocalele şi consoanele m,n,hImită onomatopeeÎncepe să folosească şi alte sunete Pronunţă m,p,t PronunţăB,d,c,c,fDistorsioneazăL,r, s,z, ţ, ş,j, ce-ci, ge-gi  Pronunţă s,z,ţ,ş,j,ce,ge,v,l Dificultăţi în pronunţia sunetelor ţ, r
CUVINTE Spune 8-10 cuvinte Spune 40 de cuvinte Spune consoanele la începutul, mijlocul, finalul cuvântului Spune 200 – 300 cuvonteDefineşte cuvintele  
SUBSTANTIVELE     Foloseşte pluralul    
VERBE   Foloseşte perfectul compus      
PRONUMELE  Foloseşte  pronumele posesiv „ al meu”  Foloseşte pronumele personal EU şi TU Foloseşte pronumele personal noi, voi,ei    
PROPOZIŢII Combină două cuvinte Spune propoziţii formate din 2-3 cuvinte Repetă propoziţiiPoate spune propoziţii din 4 sau mai multe cuvintePoate  spune o povestioară Poate descrie un tablou Poate spune propoziţii din 8 sau mai multe cuvinteDescrie obiecte
ÎNTREBĂRI Cere mâncarea  Întreabă „Ce este aceasta ?”, „Unde este… meu ?” Răspunde la întrebări simple ( „ Ce facem când ne e foame ? „ Întreabă „De ce ?” Poate să răspundă la întrebări după ce i s-a citit o poveste
PROZODIA   FoloseşteInflexiunile vocii când întreabă ceva      
CÂNTEC   Încearcă să cânte      
ALTELE   Recunoaşte sunetele obiectelor Poate să înţeleagă mult mai multeSe joacă cu limbajul Vorbirea este inbteligibilă, dar mai există dificultăţi în pronunţie Se angajează în conversaţie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatii de pe situl „L ′ORTOPHONISTE”

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Testul „Omuleţul”

Este un test uşor de aplicat: i se dă copilului o foaie de hârtie şi i se cere să deseneze iniţial un băieţel,apoi o fetiţă 

    INTERPRETAREA REZULTATELOR

      “Nu ştim artă care care să solicite mai multă inteligenţă decât desenul. Funcţia inteligenţei e prezentă oriunde în desen.

Categoria A                                                                                                                 Puncte                 

Omuleţul este de neidentificat

 0 p

Există un control şi o ordonare a liniilor, cerc, triunghi, dreptunghi, spirală

 1 p

Obs.: Dacă elementele sunt recunoscute ca părţi ale corpului se încadrează în categoria B.

Categoria B

1. prezenţa capului

1 p

2. prezenţa picioarelor

1 p

3. prezenţa braţelor chiar dacă e lăsat spaţiu între ele şi corp

1 p

4a. prezenţa trunchiului

1 p

4b. lungimea mai mare decât lăţimea trunchiului

1 p

4c. figurarea umerilor

1 p

5a. braţele şi picioarele tangente la corp

1 p

5b. braţele şi picioarele ataşate chiar dacă sunt amplasate incorect

1 p

6a. prezenţa gâtului

1 p

6b. conturul gâtului este o linie continuă între trunchi şi cap

1 p

7a. prezenţa ochilor (un singur ochi când capul este desenat în profil)

1 p

7b. prezenţa nasului

1 p

7c. prezenţa gurii

1 p

7d. nasul şi gura sunt realizate corect (buzele sunt reprezentate prin două linii)

1 p

7e. prezenţa narinelor

1 p

8a. prezenţa părului

1 p

8b. părul bine plasat; capul nu este reprezentat prin intermediul transparenţei

1 p

9a. prezenţa hainelor; prima reprezentare a acestora sunt nasturii dar se admite şi o simplă haşurare

1 p

9b. lipsa transparenţei şi cel puţin două elemente vestimentare

1 p

9c. desenul complet al hainelor; prezenţa a cel puţin patru piese vestimentare: cravată, vestă, bască, pălărie etc.

1 p

9d. costumul desenat corect, fără omisiuni (prezenţa manşetelor)

1 p

10a. prezenţa degetelor

1 p

10b. numărul corect al degetelor

1 p

10c. detalii corecte la nivelul degetelor

1 p

10d. opoziţia policarului

1 p

10e. desenarea palmei între degete şi braţe

1 p

11a. braţele articulate la umeri, la coate

1 p

11b. articularea gambelor la genunchi şi /sau la coapse

1 p

12a. proporţia capului (mai mic decât ½ din trunchi şi mai mare decât 1/10 din corp)

1 p

12b. proporţia braţelor (egale în lungime cu trunchiul sau puţin mai lungi dar să nu ajungă la nivelul genunchiului)

1 p

12c. proporţia gambelor (inegale în lungime în raport cu corpul sau puţin mai scurte)

1 p

12d. proporţia picioarelor (lungimea lor să fie mai mare decât lăţimea şi mai mare decât înălţimea corpului lui; să nu depăşească dublul gambei)

1 p

12e. prezenţa a două gambe şi a două braţe (articularea mâinii şi a picioarelor)

1 p

13. prezenţa călcâiului

1 p

14a.  coordonarea motrică a conturului

1 p

14b. coordonarea motrică a articulaţiilor

1 p

14c. coordonarea motrică a articulaţiilor capului

1 p

14d. coordonarea motrică a braţelor şi a gambelor

1 p

14e. coordonarea motrică a fizionomiei

1 p

14f. coordonarea motrică a articulaţiei trunchiului

1 p

15a. prezenţa urechilor

1 p

15b. poziţia şi proporţia corectă a urechilor

1 p

16a. detalii oculare (gene, sprâncene)

1 p

16b. detalii oculare (pupilele)

1 p

16c. detalii oculare (proporţia corectă a orbitelor)

1 p

16d. detalii oculare (strălucirea lor)

1 p

17a. prezenţa bărbiei şi a frunţii

1 p

17b. bărbia net distinctă faţă de buza inferioară

1 p

18a. capul, trunchiul şi picioarele în profil

1 p

18b. profilul perfect (fără transparenţe sau poziţie)

1 p

                           

                                                            TOTAL: 51 puncte

                                   TABEL PENTRU NIVELURILE DE VÂRSTĂ

Vârsta mintală

  3

   4

  5

  6

  7

  8

  9     

 10

 11

 12

13

Punctaj

  2

   6

 10

 14

 18

 22

 26

 30

 34

 38

42

 

 

 


onstructie

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: