TERAPIE LOGOPEDICĂ

Acest blog este destinat parinţilor ai căror copii au dificultăţi in insuşirea pronunţiei,citirii si scrierii.Sper,de asemenea, să fie util logopezilor aflati la început de carieră,cât si tuturor celor care doresc să se informeze.

Program de antrenament pentru dezvoltarea auzului fonematic

pe Aprilie 24, 2012

Auzul fonematic joacă un rol important în discriminarea sunetelor, silabelor şi a cunoştinţelor ca unităţi specifice limbajului.El se deosebeşte de auzul fizic şi nu se confundă cu acesta. Un om poate să aibă un auz fizic foarte şi un auz fonematic foarte slab. Când auzul fonematic este deficitar, recepţia limbajului este şi ea deficitară şi nici emisia vorbirii nu este corectă;de aceea trebuie să se acorde o atenţie deosebită tulburărilor de vorbire care au drept cauză deficienţe ale auzulu fonematic.

Auzul fonematic se dezvoltă odată cu îmbunătăţirea mişcărilor articulatorii;la rândul său acesta duce la îmbunătăţirea autocontrolului pronunţiei şi la formarea mişcărilor articulatorii corecte.

Fiecare individ, când pronunţă, face o comparaţie între pronunţia sa şi cea a persoanelor din jurul său;de asemenea trebuie să realizeze un autocontrol permanent cu ajutorul auzului asupra tuturor emisiilor sale.Un auz fonematic deficitar face imposibil acest lucru ceea ce duce la apariţia unor tipuri de dislalii ,tulburări de voce, rinolalii.Pe lângă faptul că logopatul respectiv nu este conştient de tulburările sale, el are dificultăţi şi în recepţia vorbirii, chiar a sensului acesteia.

Cel mai defavorizant dintre factorii determinanţi ai tulburărilor de auz fonematic este lipsa comunicării susţinute cu copilul încă din primele luni de viaţă.Lipsa unui mediu natural de vorbire şi neexersarea capacităţii de identificare şi discriminare a fonemelor sunt incriminate în legătură cu aceste tulburări (cazurile determinate de factori care ţin de structura intelectului sunt mult mai puţine decât s-ar putea crede).

Dacă se începe şcolarizarea fără a fi înlăturate deficienţele auzului fonematic acestea vor determina dificultăţi nu numai de emisie dar şi de discriminare a literelor şi rtepărezentării lor în plan grafic.

Se impune examinarea auzului fonematic ori de câte ori suntem confruntaţi cu dificultăţi de achiziţie a limbajuluivorbit şi scris.

Trebuiesc urmărite următoarele obiective:

-modul cum înţelege copilui vorbirea noastră;

-dacă rezolvă bine sarcinile;

-reacţiile copilulu la instrucţiuni ; 

Putem constata dacă sunt probleme cu auzul fonematic urmărind comportamentul şi reacţiile spontane ale copilului în timpul examinării:

-distanţa de la care copilul aude şi decodifică vorbirea şoptită;

-dacă în timpul examinării reproduce cele auzite şi în ce fel;

-dacă din câteva cuvimtze auzite a dedus propoziţia;

-dacă face apel la labiolectură;

-dacă s-a aţezat în aşa fel încăt una din urechi să fie îndreptată către examinator;

-cum reproduce sunetele perechi, cuvintele paronime, şi cele cu punct de articulare apropiat;

Poibilităţile lingvistice specifice SNC trebuiesc solicitate şi exersate încă din prima copilărie.

Redau în continuare câteva modalităţi concrete de dezvoltare a auzului fonematic;se pot folosi exerciţii şi jocuri de reproducere corectă a onomatopeelor(exemplu:zborul albinei,telefonul,soneria,scârţitul uşii,etc), jocuri senzoriale cuprinse în programa de învăţământ, jocuri hazlii,exerciţii de analiză fonetică şi exerciţii de pronunţare ritmică şi melodică.

La preşcolarii mici dezvoltarea auzului fonematic sepoate realoza mai ales prin joc:ghicirea vocii celor care-l strigă, diferenţierea unor sunete de altele, recitarea cu intonaţie a unor poezii; la preşcolarii mari se pot iniţia şi diferite activităţi de diferenţiere ţi identificare a cuvintelor paronime şi sinonime.

Jocurile didactice prin care se solicită perceperea corectă a sunetelor, descifrarea compoziţiei sonore sau semnalarea prezenţei sau absenţei unui anumit sunet într-n cuvânt aaaau un rol deosebit, pe lângă valenţele instructiv-educative, în dezvoltarea auzului fonematic.

Printre jocurile recomandate sunt: „Ce se aude ?”, „Cine vine la noi?”, „Am spus bine, n-am spus bine?”, „Repetă ce spun eu”, „Al cui este acest glas?”, „Deschide-ţi urechea bine!”, „Telefonul fără fir”, etc. Rolul acestor jocuri în corectarea pronunţiei defectuoase şi în perceperea corectă şi clară a sunetelor a fost de atâtea ori probat.

Voi prezenta în continuare un „Program de antrenament pentru dezvoltarea auzului fonematic”,acest program poate fi aaplicat zilnic în afara activităţilor obligatorii.

LUNI a. „Spune la ce am cântat?”(se folosesc instrumente al căror sunet poate fi înregistrat pe bandă magnetică:pian,acordeon, trompetă,tobă).               

         b. „Cine face aşa?”(se pot folosi sunete scoase de diferite animale sau zgomote din natură înregistrate pe  CD sau casete audio); copiii pot fi puşi ei înşişi să emită diferite onomatopee .

         c. Jocul silabelor;se pronunţă serii de silabe paronime în ritmul bătăilor din palmă sau după un metronom.Exemplu:

pa, po, pu, pe,pi.                   ta, to, tu, te, ti

ba, bo, bu,be, bi.                    da, do ,du , di.

ga, go, gu, ghe, ghi.               fa, fo, fu, fi.

ca, co , cu ,che, chi.               va, vo, vu,vi.

sa, so ,su , se , si.                  şa, şo , şu, şi.

              za, zo , zu, ze,zi.                    ja, jo, ju,ji.

MARŢI  „Repetă ce spun eu.”

              – exerciţii pentru diferenţierea consoanelor surde de cele sonore în cuvinte paronime:

P-B                      T-D                                    C-G

              paie-baie             tata-data                          cară-gară

              papa-baba           tare-dare                         caz-gaz

              parcă-barcă         tună-dună                        coală-goală

              pară-bară             tac-dac                            coarnă-goarnă

              poală-boală          toamnă-doamnă              cocoşi-gogoşi

              pere-bere             trepte-drepte                    cât-gât

              pir-bir                    topor-dobor                     când-gând

              pile-bile                 tuş-duş                            cură-gură

               pun-bun                lată-ladă                          crai-grai

               prună-brună          pot-pod                            creier-greier

               alpine-albine          roată-roade                     nucă-nugă

                pază-bază             spate-spade                    luncă-lungă

  pufni-bufni             pături-păduri                   stâncă-stângă

                                pată-bată                        fac-fag

                                vatră-vadră                      trac-trag

                                clătite-clădite                   

                                 a clăti-a clădi

F-V                          S-Z                                    Ş-J

fată –vată                 sare-zare                           şale-jale

far-    var                   sac-zac                              şapcă-japcă

file-vile                       seamă-zeamă                    şir –jir

fii-vii                            oase-oaze                         prăşitură-prăjitură

foi-voi                         oase-oaze                          prăşit-prăjit

fin-vin                         rase-raze                           prăşit-prăjit

fază-vază                    sar-zar                              

facă-vacă                    sărit-zărit                         

fulg-vulg

fină-vină

MIERCURI     Jocul: „Cu ce sunet începe cuvântul.”

 a.exerciţii pentru diferenţierea sunetelor cu punct de articulare  apropiat:

     Ş-S                        Z-J                 Ţ-CE-CI                 R-L

              coş-cos                    zale-jale           aţe-ace               rasă-lasă

               şold-sold                 zar-jar               ţine-cine             cramă-clamă

                şcoală-scoală         zoi-joi                ţel-cel                 rege-lege

                laş-las                                            înţeapă-înceapă   rac-lac

                creşte-creste                                   munţi-munci         rampă-lampă

                muşcă-muscă                                   plăţi-plăci             rupă-lupă                                                 

                peşte-peste                                       ţeapă-ceapă        radă-ladă                                                                  

                pişc-pisc                                                                          roz-loz                                                                       

                  b.diferenţierea unor cuvinte diferite (ca semnificaţie) cu punct de articulare apropiat:

                                       bardă-barcă-barză

                                        rece-lege.rege

                                        top-ţop-dop

                                         duduie-gutuie

                                         cer-ger

                                          clonţ-glonţ

               JOI       Jocul: „Spune la ce m-am gândit.”

                            a.transformări de cuvinte prin înlocuire de sunete şi silabe:

               co-pac    a-luna    s.. ac           me-re      ca-să    să-pun        coa-jă

               co-pil      a-dânc   s.. apa         ma-re      ma-să   să-mânţă    câr-jă

               co-coş    a-pa       s.. are          soa-re      tru-să    să-nătos     bir-jă

               co-vor     a-casă    s.. albă        ta-re        la-să                        vra-jă

               co-cor     a-nimal   s.. trugure    pădu-re  

               co-joc      a-rici       s..tilou         floa-re    

                co-vrig                   s..ifon          za-re                      

                                                                  mânca-re

                 fat..ă                 gu.şă             ci-reşe                 mer-ge

                  mam..a             fi-şă               ci..orap                min-ge

                  cas..a                fa-şă             ci-nema                mu-ge

                   can..a               păpu-şă         ci..oară                mul-ge

                    fust..a               mănu-şă        ci..rc                    fu-ge

                    rochi..a                                   ci..ocane              fri-ge

                                 b.Formează cuvinte care încep cu: sa, ja, za, şe, re, etc.

VINERI   a.Jocuri hazlii: „Cine spune mai repede?”

  1.Pe cap un capac , pe capac un ac.

     2.Căprarul crapă capul caprei pe capră,în patru.

     3.Un cocostârc s-a dus la cocostârcărie să se descocostârcească

     4.Papucarul papppucîre.te papucii papucăresei.

     5. Şapte sape late şi alte şapte sape late, să le car pe toate în                

      spate.

  6.Balaban Bălăbănescu bâlbâieşte bâlbâituri bâlbâite pe

      negândite.

  7.Bucură-te cum s-a bucurat Bucuroaia de bucuria lui Bucurel

     care a venit bucuros de la Bucureşti.

  8. Un tâmplar din strada Tâmplari, pe când tâmplărea în tâmplărie

       lovit din întâmplare tâmplăreasa în tâmplă.

  9.De gospodărit m-am gospodărit, dar de desgospodărit  nu mă

     pot desgospodări căci desgospodăria e păguboasă.

 10.Am o mâţă mâţoasă căpăţânoasă care are cinci mâţoşei jucăuşi    

      frumuşei.

                b.Jocul: „Deschide-ţi urechea bine”, pentru recunoaşterea

     vocii colegilor.

                 c.Jocul: „Telefonul fără fir”.

                                  *        *          *

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: